21

การแปรรูปด้วยเครื่องจักร

หน้าหลัก/การแปรรูปด้วยเครื่องจักร
จากประสบการณ์อย่างยาวนานในงานแม่พิมพ์ เราพร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบ ISO9001 เราให้บริการแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ, มีความแม่นยำและมีอายุการใช้งานที่ทนทาน。

การแปรรูปและการผลิต

เราผลิตสินค้าแปรรูป เช่น แม่พิมพ์และชิ้นส่วน, จิ๊ก ซึ่งถูกขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อาทิเช่น NC Lathe, Machining Center เป็นต้น

เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่คอยให้บริการสินค้าคุณภาพตามแบบฉบับญี่ปุ่น

เพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นอีกขั้น ในด้านการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูง เราเสริมศักยภาพด้วยเครื่องมือตรวจวัดค่าที่มีหลากหลายประเภท

วิศวกรรมย้อนกลับ

เครื่องวัดไร้สัมผัสแบบกล้องถ่ายสามมิติ (Digitizer) สามารถวัดชิ้นงานจริงแล้วแปลงค่าออกมาเป็นข้อมูลDATA รวมถึงแปลงข้อมูลมาสร้างเป็นDrawing จากข้อมูลที่แปลงค่าออกมาสามารถนำมาสร้างเป็นCAM DATA, ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการแปรรูปด้วยเครื่องจักร จนถึงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน อีกทั้งยังสามารถจำลองภาพแม่พิมพ์ได้

เนื่องจากเครื่องวัดไร้สัมผัสแบบกล้องสามมิติ (Digitizer) เคลื่อนย้ายได้ จึงสามารถนำไปให้บริการกับลูกค้านอกสถานที่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

การใช้งาน Digitizer
・ตรวจวัดยืนยันค่ารูปร่างของพื้นผิว(ทุกด้าน) เช่น แม่พิมพ์, ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า , งานที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการEDM
ช่วยให้สามารถดูและประเมินรอยบิดเบี้ยวรวมถึงความโก่งที่เกิดขึ้นได้ ย่นระยะเวลาที่ใช้ในการวัดให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลด้วย Color map ได้ สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย

・วิศวกรรมย้อนกลับ (การผลิตแม่พิมพ์จากชิ้นงานเติมที่ตรวจวัดค่า)

การรับรองคุณภาพ

เรามีเครื่องมือตรวจสอบที่ครอบคลุมหลายด้าน ภายใต้การแนะนำของช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่น เพื่อมอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

เรามุ่งมั่นเพื่อการรับรองคุณภาพงานที่ดีอยู่เสมอ มีการตรวจสอบคุณภาพงานในทุกกระบวนการ จนถึงกระบวนการสุดท้าย ควบคู่ไปกับการตรวจเช็คความแม่นยำการสอบเทียบเครื่องจักรและเครื่องมือวัดอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ เรามีอุปกรณ์ที่รับรองคุณภาพสินค้าอาทิเช่น เครื่องมือวัดประเภทCMM

อุปกรณ์เครื่องจักรกล
เครื่องจักรในการแปรรูปรุ่นบริษัทผู้ผลิตหน่วยขนาดการใช้งาน (มม.)
Vertical machining centerVM53ROKK11000x500x500
Vertical machining centerVB53ROKK11000x500x500
Vertical machining centerHM630OKK11000x900x900
CNC latheNLX2500DMG Mori1φ280x700
CNC latheSL-303DMG Mori1φ280x700
CNC combined latheNTX1000DMG Mori1φ200 (450x200x800)
Wire-electric discharge machineα-1iEFanuc1600x400x300
Gun drill machineMLEG-1000Miroku Machinery1φ6-24 (800x900x300)
Surface grinderPSG126DXOkamoto Machinery11200x600x500
Surface grinderACC64SA1Okamoto Machinery1600x400x300
Cylinder grinderGUP32x1000Jtekt1φ280 x 1000
Discharge machine for small holeCT9000FXElenix1300x400x300
Hydraulic pressesKPD-500VSOsaka Jack1500t (500x500x450)
Non-contact coordinate measuring machineATOSGOM2500x500x500
Contact coordinate measuring machineCONTURACarl Zeiss1700x900x600