เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการทำงานที่สอดคล้องกับหลัก 3
องค์ประกอบในหนึ่งเดียว ในด้าน วัสดุ, การอบชุบแข็ง / การชุบเคลือบผิว , การแปรรูป

การจำหน่ายเหล็กกล้าพิเศษ

เราให้บริการการแปรรูปด้วยเครื่องจักรและตัดจำหน่ายเหล็กกล้าพิเศษนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
ตัวแทนขายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คอยให้บริการและรับผิดชอบจนกว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไข

การแปรรูปด้วยเครื่องจักร

การผลิตงานตามแบบฉบับญี่ปุ่นสู่ต่างประเทศ

ดูแลลูกค้าให้เกิดความไว้วางใจด้วย “กรรมวิธีดั้งเดิม” และ “กรรมวิธีที่ทันสมัย”