บริษัท
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
หน้าแรก
เกี่ยวกับบริษัท
ฮีสต์ทรีทเมนท์
ซีวีดี โคทติ้ง
ไนทรีดดี้ง
แมชชีนนิ่ง
บริการของบริษัท
ลิ้งค์
แผนที่ของบริษัท

ระยะเวลาการส่งงานอบชุบความร้อนและขนาดที่อบชุบได้

๛ ระยะเวลาการส่งงานอบชุบความร้อน ๛
วัสดุระยะเวลาการส่งงาน
เหล็กกล้าแม่พิมพ์งานเย็นSKD11, SLD, DC53 ฯลฯภายใน 1 วัน
เหล็กกล้าแม่พิมพ์งานร้อนSKD61, DAC, DH31 ฯลฯภายใน 2 วัน(ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน)
เหล็กกล้าเครื่องมือรอบสูงSKH51, YXM1, S600 ฯลฯภายใน 3 วัน
เหล็กกล้าเครื่องมือประเภทคาร์บอนSKS3, S50C, SCM440 ฯลฯภายใน 3 วัน
• เนื่องจากในปัจจุบันมีงานเป็นจำนวนมาก จึงอาจส่งงานเกินกำหนดในข้างต้นได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากเป็นงานเร่งด่วน ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อจักดำเนินการต่อไป อีกทั้ง ในกรณีของเหล็กพิเศษ ทางบริษัทจะเรียนปรึกษาท่านเป็นการเฉพาะ

ภาพแสดงขนาดที่สามารถอบชุบได้

Back
หน้าแรก lเกี่ยวกับบริษัท lการชุบแข็ง lการเคลือบผิว CVD lไนทริดดิ้ง lแมชชีนนิ่ง lบริการของบริษัท lลิ้งค์ lแผ่นที่บริษัท l
 สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บริษัท ยู. ที. ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด