บริษัท
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
หน้าแรก
เกี่ยวกับบริษัท
ฮีสต์ทรีทเมนท์
ซีวีดี โคทติ้ง
ไนทรีดดี้ง
แมชชีนนิ่ง
บริการของบริษัท
ลิ้งค์
แผนที่ของบริษัท
•เกี่ยวกับการม้วน
•เกี่ยวกับการตัด
•เกี่ยวกับการขึ้นรูป
•เกี่ยวกับการทำให้แบน
•ตัวอย่างการกลึงที่ได้ผลเด่นชัด
•เกี่ยวกับการดัด
•เกี่ยวกับการบีบ
                 

Back
หน้าแรก lเกี่ยวกับบริษัท lการชุบแข็ง lการเคลือบผิว CVD lไนทริดดิ้ง lแมชชีนนิ่ง lบริการของบริษัท lลิ้งค์ lแผ่นที่บริษัท l
 สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บริษัท ยู. ที. ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด