บริษัท ยู.ที.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด TEL 0-2315-1062-4 FAX 0-2315-1065
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
   หน้าหลัก
   สาระสังเขปของบริษัท
   การอบชุบความร้อน
   การเคลือบผิว PVD
   การเคลือบผิวด้วย CVD
   การทำไนไตรดิ้ง
   การกลึงด้วยเครื่อง
   การจัดการสิ่งแวดล้อม
   ความคืบหน้า
   แผนที่
   FAQ
   บริการของเรา
   อีเมล
   ภาษาญี่ปุ่น
   ภาษาไทย
  สอบถามได้ที่
   บริษัท ยู.ที.ที เอ็นจิเนียริ่ง    จำกัด
   TEL  0-2315-1062-4
   FAX 0-2315-1065
บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด
138/1 หมูE17 (เขตอุตสาหกรรมบางพลี) ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
(662) 0-2315-1062-4
(662) 0-2315-1065 , 0-2705-3499
taniguchi@utt.co.th
กันยายน 2528
50 ล้านบาท
Mr.Yoshikazu Taniguchi
72 คน
วันจันทรEวันศุกรE(8:00~17:00)
หน้าหลัก l สาระสังเขปของบริษัท l การอบชุบความร้อน l การเคลือบผิว PVD l การเคลือบผิวด้วย CVD l การทำไนไตรดิ้ง l การกลึงด้วยเครื่อง
l  FAQ   l การจัดการสิ่งแวดล้อมl ความคืบหน้า l แผนที่ l บริการของเรา l
  Copyright © U.T.T. Engineering CO.Ltd.All Right Reserved.
Powered By I-NEEDS BANGKOK CO.Ltd.